ติดต่อเรา

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

(Office Of The Naval Attache Royal Thai Embassy, Beijing)

40 Guang Hua Rd., Chaoyang District Beijing 100600 PRC.

Tel. (86-10) 6532 - 5046

Fax. (86-10) 6532 - 3954

Email : rtnbeijing@gmail.com,  rtnbeijing83@yahoo.com