กำลังพลประจำ สน.ทร. ไทย/ ปักกิ่ง

  • นาย ล่าย หย่า หนาน

  • ล่าม ประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง

  • โสด
  • -
  • -
  • นาย เฉิน เฟิง เซียง

  • พนักงานขับรถ ประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง

  • โสด
  • -
  • -

นาวาเอก

ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

พันจ่าโท

ฉัตรกาญจน์ แก้วงาม

เสมียน สน.ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง

นาย

ล่าย หย่า หนาน

ล่าม ประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง

นาย

เฉิน เฟิง เซียง

พนักงานขับรถ ประจำ สน.ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง