ใน 7 ก.ย.60 น.อ.พงษ์ศักดิ์ สมบุญ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ได้ร่วมรับเสด็จและถวายความปลอดภัยแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเยือน สปจ. อย่างเป็นทางการ ระหว่าง 7 - 9 ก.ย.60

Release Date : 5 ต.ค.60

ใน 7 ก.ย.60 น.อ.พงษ์ศักดิ์ สมบุญ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ได้ร่วมรับเสด็จและถวายความปลอดภัยแด่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเยือน สปจ. อย่างเป็นทางการ ระหว่าง 7 - 9 ก.ย.60


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ