น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง เข้าแนะนำตัวกับประธานสมาคม และคณะกรรมการสมาคมผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปักกิ่ง ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจำกรุงปักกิ่ง

Release Date : 17 พ.ย.60

ใน 17 พ.ย. 2560 น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง เข้าแนะนำตัวกับประธานสมาคม และคณะกรรมการสมาคมผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปักกิ่ง ในที่ประชุมกรรมการสมาคมฯ รวมถึงรับมอบเนคไทที่ระลึกในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย ประจำกรุงปักกิ่ง


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ