น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง และภริยา เข้าร่วมงาน Annual Gala Dinnner 2017 ของสมาคมผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปักกิ่ง (BMAC) ที่ Kempenski Hotel Beijing

Release Date : 21 พ.ย.60

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.60 น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง และภริยา เข้าร่วมงาน Annual Gala Dinnner 2017 ของสมาคมผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปักกิ่ง (BMAC) ที่ Kempenski Hotel Beijing


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ