น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง และภริยา ได้เข้าร่วมงานวันชาติประจำปี 2560 ณ ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง

Release Date : 4 ธ.ค.60

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง และภริยา ได้เข้าร่วมงานวันชาติประจำปี 2560 ณ ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นงานวันชาติในส่วนของคนไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ