น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ และภริยา ได้เข้าร่วมงานวันชาติประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม JW Marriott

Release Date : 4 ธ.ค.60

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ และภริยา ได้เข้าร่วมงานวันชาติประจำปี 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม JW Marriott ซึ่งเป็นงานวันชาติสำหรับคณะทูตานุทูตและแขกรับเชิญฝ่ายจีน


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ