สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพงานวันกองทัพไทย ณ หอประชุม Diplomatic Residence compound DRC. เมื่อ 18 ม.ค.2561

Release Date : 19 ม.ค.61

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2561 สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพงานวันกองทัพไทย โดยมีท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานฯ และ รอง ผบ.วทบ.สปจ. รอง จก.สพ.ทบ.สปจ. ผช.เสธ.ทร.สปจ. และ ผช.เสธ.ทอ.สปจ. เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายจีน และยังมี ออท.ประเทศต่าง ๆ ผชท.ทหารต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง และแขกผู้มีเกียรติ กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุม Diplomatic Residence compound DRC.


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ