น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ได้ร่วมรับเสด็จและถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ

Release Date : 7 พ.ค.61

ใน 3 เม.ย.61 น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ได้ร่วมรับเสด็จและถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ระหว่าง 3 - 10 เม.ย.61 (ภาพจากข่าวในพระราชสำนัก)


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ