สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพงานวันกองทัพไทย ณ หอประชุม Diplomatic Residence compound DRC.

Release Date : 18 ม.ค.62

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2562 สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพงานวันกองทัพไทย โดยมีท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานฯ และ รอง ผบ.วทบ.สปจ., รอง ผบ.วทอ.สปจ., ผช.เสธ.ทร.สปจ., ผช.เสธ.ทอ.สปจ., ผช.เสธ.ทร.สปจ. และ รองอธิการกองเอชีย กห.สปจ. เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายจีน และยังมี ออท.ประเทศต่าง ๆ ผชท.ทหารต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง และแขกผู้มีเกียรติ กว่า 400 คน เข้าร่วมงาน ณ หอประชุม Diplomatic Residence compound DRC.


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ