ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 51 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

Release Date : 26 ก.พ.62

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 51 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมี พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ เสธ.ยศ.ทร. เป็นหัวหน้าคณะ เข้าเยี่ยมคำนับท่านเอกอัครราชทูตไทยฯ และรับฟังบรรยายสรุปจาก ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง , ผชท.ทบ.ไทย/ปักกิ่ง และ ผชท.ทอ.ไทย/ปักกิ่ง


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ