ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ให้การต้อนรับข้าราชการและนายทหารนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 79

Release Date : 8 มี.ค.62

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ให้การต้อนรับข้าราชการและนายทหารนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 79 โดยมี พล.ร.ต.สิทธิชัย ต่าใจ ผบ.รร.สธ.ยศ.ทร. เป็นหัวหน้าคณะ เข้าเยี่ยมคำนับท่านอัครราชทูต และรับฟังบรรยายสรุปจาก ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ