น.อ.ภาณุพันธู์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ให้การต้อนรับ เสธ.ทร. และคณะ ในการเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าในโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ณ กรุงปักกิ่ง และ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

Release Date : 7 มี.ค.62

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.62 น.อ.ภาณุพันธู์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ให้การต้อนรับ เสธ.ทร. และคณะ ในการเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าในโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ณ กรุงปักกิ่ง และ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ