น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ในฐานะ ประธานกลุ่ม ผชท.ทร.ที่ประจำการในปักกิ่ง จัดการประชุม กลุ่ม ผชท.ทร.ในปักกิ่ง

Release Date : 12 มี.ค.62

ในวันที่ 12 มี.ค. น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ ผชท.ทร.ไทย/ปักกิ่ง ในฐานะ ประธานกลุ่ม ผชท.ทร.ที่ประจำการในปักกิ่ง (president of the Navy Club, Beijing Military Attache Corp) จัดการประชุม กลุ่ม ผชท.ทร.ในปักกิ่ง ที่ สถานทูตเม็กซิโก และในโอกาสนี้ได้ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกใหม่ของกลุ่ม


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ