ผชท.ทหาร 3 เหล่าทัพ ร่วมจัดงานวันกองทัพไทย โดยมีท่านอุปทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธาน มี รอง.ผบ.ทบ.สปจ. เป็นแขกเกียรติยศ รอง เสธ.ทร.สปจ. ผช.เสธ.ทอ.สปจ. และ รอง ผอ.กองเอเชีย สน.ความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ กห.สปจ. ออท.ประเทศต่างๆ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง และแขกผู้มีเกียรติ กว่า 300 คน ร่วมงาน ณ รร.แกรนด์มิลลิเนียม กรุงปักกิ่ง

Release Date : 26 ม.ค.60

ใน 25 ม.ค.60 ผชท.ทหาร 3 เหล่าทัพ ร่วมจัดงานวันกองทัพไทย โดยมีท่านอุปทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธาน มี รอง.ผบ.ทบ.สปจ. เป็นแขกเกียรติยศ รอง เสธ.ทร.สปจ. ผช.เสธ.ทอ.สปจ. และ รอง ผอ.กองเอเชีย สน.ความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ กห.สปจ. ออท.ประเทศต่างๆ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง และแขกผู้มีเกียรติ กว่า 300 คน ร่วมงาน ณ รร.แกรนด์มิลลิเนียม กรุงปักกิ่ง


  

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ